totop

Bocatics

el blog d'iWith.org

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies
Nombre de resultats 1 per a donation

14/03/2016 - Com ho fan les ONG per aprofitar al màxim la tecnologia i Internet?
L'informe global del 2016 sobre la tecnologia en línia a les ONG és un document estadístic que mostra com les organitzacions no governamentals utilitzen les últimes tecnologies, en particular Internet, per connectar amb els grups i donants destinataris. Aprèn més sobre una part del Tercer Sector en ràpid desenvolupament.


iWith.org Improving the World using Information Technology to Help Organizations
Google + Facebook Twitter Youtube Rss