totop

Bocatics

el blog d'iWith.org

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

Quina és la fórmula preferida dels internautes solidaris per fer donacions econòmiques?


iWith.org va conduir la investigació "La Solidaridad y Yo" amb la col·laboració de més de 28 organitzacions no governamentals.
El desenvolupament va ésser realitzat pell Two Much research studio i l’empresa Netquest que va enquestar a més de 2500 internautes a Espanya i al món sobre les preferències dels usuaris d’Internet en donar i en recolzar les causes solidàries i les ONGs.

A continuació destaquem un dels resultads de l’estudi que té un marge d’errada de 2,9%, per un nivell de confiança del 95% *

Quina és la fórmula preferida dels internautes solidaris per fer donacions econòmiques?
  • El suport puntual a un projecte concret  (40,8%)
  • L’ingrés de quotes periòdiques a una organització (11,2%)
  • L’ingrés mensual d’una microquota mensual a una organització (9,8%)
  • Les tres són igualment apropiades per a mi (15,4%)
  • Cap de les tres és apropiada per a mi(12,7%)

Aquesta preferència pel suport a projectes concrets implica que les
ONGs concebin la seva activitat com a “productes” que necessiten
atreure l’atenció i els suports cada vegada que són creats.

PER TANT:

La probabilitat d’èxit en la captació es veurà afavorida si s’hi incorporen els aspectes motivadors i es minimitzen els frens que els ciutadans ens han comunicat.


Els resultats complets estan disponibles a http://survey.iwith.org/ca/resultados.html

---
*Fiabilitat estadística de les dades.
Assumint un univers de 20 milions d’internautes, i una mostra de 1.184 entrevistes vàlides, l’errada màxima de mostreig per dades globals és de +/- 2,9% per un interval de confiança del 95% en el suposat de màxima indeterminació d’un succés aleatori (p = 1-p = 0,5).

¿Què vol dir “dades globals” “interval de confiança del 95%” i “errada de mostreig 2,9%”?

L’expressió “dades globals” identifica les dades extretes de les preguntes contestades per la totalitat dels participants. Per explicar l’interval de confiança i l’errada, millor veiem un exemple.

Suposem que la nostra enquesta ens diu que el 30% dels entrevistats són permeables a donar diners per accions solidàries. En termes de confiança i errada de mostreig aqueix 30% cal interpretar-lo així:

Si férem 1.000 estudis simultanis de 1.184 entrevistes aleatories cadascun, en 950 estudis (95% de confiança) la dada de qui és permeable a donar, estaria entre 27,1% i 32,9% (és a dir, +/- 2,9% de l’errada); i sols en 50 d’aquests 1.000 estudis, la dada seria inferior a 27,1% o superior a 32,9%.

És a dir,

Estic pràcticament segur que la dada dels permeables a donar està en aqueixa interval de +/- 2,9%. Però no completament segur, per això la confiança no és de certesa total, sino sols probabilitat del 95%.

Més, sobre...: iwith.org , enquesta , solidaritat
Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies


iWith.org Improving the World using Information Technology to Help Organizations
Google + Facebook Twitter Youtube Rss