totop

Bocatics

el blog d'iWith.org

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

Quants Internautes estan disposats a donar suport a la teva causa?


iWith.org va conduir la investigació "La Solidaridad y Yo" amb la col·laboració de més de 28 organitzacions no governamentals.
El desenvolupament va ésser realitzat pell Two Much research studio i l’empresa Netquest que va enquestar a més de 2500 internautes a Espanya i al món sobre les preferències dels usuaris d’Internet en donar i en recolzar les causes solidàries i les ONGs.

A continuació destaquem un dels resultads de l’estudi que té un marge d’errada de 2,9%, per un nivell de confiança del 95% *

Segueix la segmentació de les respostes i dels percentatges corresponents a la pregunta: "Imagina que et proposen una iniciativa solidària amb la qual estàs d’acord, i que et genera suficient confiança. ¿Quina situació et defineix millorr?"

-La cosa més normal és que acabi col·laborant amb diners (5,7%)
-Hi penso una mica, i és bastant probable que sí col·labori amb diners (20,9%)
-M’ho penso bastant i sóc bastant selectiu (41,4%)
-Normalment no acostumo acol·laborar amb diners  (27,4%)

Aquest estudi ens indica que el 6% dels internautes espanyols es consideren obertament predisposats a fer aportacions dineràries, i un altre 21% addicional ho farien de forma bastant probable.És a dir, hi ha un cabal de 5,4 milions de persones (27% dels internautes espanyols) permeables a les aportacions directes, si els projectes generen prou interès i confiança.


Els resultats complets estan disponibles a http://survey.iwith.org/ca/resultados.html---
*Fiabilitat estadística de les dades.
Assumint un univers de 20 milions d’internautes, i una mostra de 1.184 entrevistes vàlides, l’errada màxima de mostreig per dades globals és de +/- 2,9% per un interval de confiança del 95% en el suposat de màxima indeterminació d’un succés aleatori (p = 1-p = 0,5).

¿Què vol dir “dades globals” “interval de confiança del 95%” i “errada de mostreig 2,9%”?

L’expressió “dades globals” identifica les dades extretes de les preguntes contestades per la totalitat dels participants. Per explicar l’interval de confiança i l’errada, millor veiem un exemple.

Suposem que la nostra enquesta ens diu que el 30% dels entrevistats són permeables a donar diners per accions solidàries. En termes de confiança i errada de mostreig aqueix 30% cal interpretar-lo així:

Si férem 1.000 estudis simultanis de 1.184 entrevistes aleatories cadascun, en 950 estudis (95% de confiança) la dada de qui és permeable a donar, estaria entre 27,1% i 32,9% (és a dir, +/- 2,9% de l’errada); i sols en 50 d’aquests 1.000 estudis, la dada seria inferior a 27,1% o superior a 32,9%.

És a dir,

Estic pràcticament segur que la dada dels permeables a donar està en aqueixa interval de +/- 2,9%. Però no completament segur, per això la confiança no és de certesa total, sino sols probabilitat del 95%.

Més, sobre...: iwith.org , enquesta , solidaritat
Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies


iWith.org Improving the World using Information Technology to Help Organizations
Google + Facebook Twitter Youtube Rss