totop

Bocatics

el blog d'iWith.org

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

7 virtuds en comunicació que atrauran el suport solidari al teu projecte


iWith.org va conduir la investigació "La Solidaridad y Yo" amb la col·laboració de més de 28 organitzacions no governamentals.
El desenvolupament va ésser realitzat pell Two Much research studio i l’empresa Netquest que va enquestar a més de 2500 internautes a Espanya i al món sobre les preferències dels usuaris d’Internet en donar i en recolzar les causes solidàries i les ONGs.

A continuació destaquem un dels resultads de l’estudi que té un marge d’errada de 2,9%, per un nivell de confiança del 95% *

7 virtuds en comunicació que atrauran el suport solidari al teu projecte:
 
Sentir la transparència, entesa en un triple sentit:

• En el destí dels fons.
• En qui hi ha darrere el projecte.
• En la clara comprensió de l’objectiu que es persegueix.

-Afinitat amb el propòsit: estar al 100% d’acord personalment amb l’objectiu.

-Percebre professionalitat en l’organització que promou o lidera la iniciativa.

-Proximitat als beneficiaris: hi ha un plus d’interès si els beneficis de la iniciativa se donen en l’entorn més pròxim.

-Anar també més enllà de l’ajuda “clàssica”: projectes que desperten les consciències de tot tipus de persones i no només presten ajuda als més necessitats.

-Feedback sobre els èxits: el projecte informa dels èxits, dels avenços, dels resultats.  

-Acompanyament adequat:
  • Que el mecanisme per col·laborar sigui fàcil, sense esforç, còmode.
  • Que l’organització promotora compti amb experiències reeixides anteriors.
  • Que hi participin persones decents de prestigi reconegut.
  • Projecte ambiciós de repercussió massiva: amb el suport de milers de persones i que persegueixi canvis a gran escala.

Els resultats complets estan disponibles a http://survey.iwith.org/ca/resultados.html


 
 ---

*Fiabilitat estadística de les dades.
Assumint un univers de 20 milions d’internautes, i una mostra de 1.184 entrevistes vàlides, l’errada màxima de mostreig per dades globals és de +/- 2,9% per un interval de confiança del 95% en el suposat de màxima indeterminació d’un succés aleatori (p = 1-p = 0,5).

¿Què vol dir “dades globals” “interval de confiança del 95%” i “errada de mostreig 2,9%”?

L’expressió “dades globals” identifica les dades extretes de les preguntes contestades per la totalitat dels participants. Per explicar l’interval de confiança i l’errada, millor veiem un exemple.

Suposem que la nostra enquesta ens diu que el 30% dels entrevistats són permeables a donar diners per accions solidàries. En termes de confiança i errada de mostreig aqueix 30% cal interpretar-lo així:

Si férem 1.000 estudis simultanis de 1.184 entrevistes aleatories cadascun, en 950 estudis (95% de confiança) la dada de qui és permeable a donar, estaria entre 27,1% i 32,9% (és a dir, +/- 2,9% de l’errada); i sols en 50 d’aquests 1.000 estudis, la dada seria inferior a 27,1% o superior a 32,9%.

És a dir,

Estic pràcticament segur que la dada dels permeables a donar està en aqueixa interval de +/- 2,9%. Però no completament segur, per això la confiança no és de certesa total, sino sols probabilitat del 95%


Més, sobre...: with.org , enquesta , solidaritat
Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies


iWith.org Improving the World using Information Technology to Help Organizations
Google + Facebook Twitter Youtube Rss