totop

Bocatics

el blog d'iWith.org

Uneix-te a l'equipo d'iWith

Titular notícies

Internet per als pobres


La pobresa ja no es aquella vella harapienta que demana almoina vestida de negre. La pobresa avui té mil cares, algunes alegres, algunes jóvens, algunes infantils, unes de pell negra i altres amb guants blancs, pero totes sofririen menys pobresa amb Internet a la punta dels seus dits. Pensant al  “Blog Action Day 2008 poverty” que es va celebrar el 15 de octubre, vull compartir amb tu aquest post que potser puga fer somriure a un nen o humitejar la  vista d'un home. ¿Per a qué necessitarà Internet la pobresa?


Las TIC también son protagonistas necesarios en el sur del planeta.El nen que avui sofreix la pobresa junt a internet té una finestra al món, que despertarà les seves inquietuts i pot tirar d'ell cap al futur, o simplement li permetrà jugar com un nen, entre els seus quefers de persona major.
 


El jove que necessita un trevall el podrà buscar a la

red,

La dóna que vol apendre, trovarà la major biblioteca mai imaginada

L'emigrant trovarà un fil de conexió amb la seva terra i amics

I aquell home que has vist algún día al metro i altres a la plaça, aquell home trovarà una direcció electrónica fixa i estable al voltant de la qual teixir una nova red de relacions, i somiar, somiar, aquell pas previ a recuperar la dignitat, i potser aquest pas que permet mirar enrere i retrovar als que un día et conegueren com una persona completa i pot ser, sols pot ser, podríen reconèixert de nou.

L' informació sobre el preu de l'arroç als mercats internacionals protegéix als agricultors de l'abús del primer món, i la comunicació amb els éssers humans trenca els murs de l'exclusió. No es necessari omplir enciclopèdies d'exemples per a compendre l'impacte que té Internet a les vides de les persones, especialment quan les altres formes de relació entren en crisis.

Facilitar l'accés a internet a les persones que sofrixen pobresa és d'aquestes accions que amb cost ridícul aporten un valor enorme, i més a més, és d'aquestes coses que qualsevol de nosaltres pot facilitar en major o menor mesura compartint no sóls la nostra conexió, sino també els nostres coneiximents d'accés a les eines de l'informació i la comunicació.

Gràcies per compartir. 

Traducció feta per montse garcia
el 17/10/2008
Comentaris
Escriu el teu comentari
Últimes Notícies


iWith.org Improving the World using Information Technology to Help Organizations
Google + Facebook Twitter Youtube Rss